Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Bir işletme sahibinin ya da kurum yöneticilerinin sorumluluğunda bulunan sistemlerin güvenliğini ve verilerin kötü amaçlı kişiler tarafından çalınmamasını sağlamak için birçok farklı yöntem vardır. Günümüzde siber güvenliğin sağlanması için tüm sorumluluklar profesyonel siber güvenlik firmaları tarafınca üstlenilir. Bu firmalar teknoloji alanındaki deneyimleri sayesinde mağduriyet oranını minimum seviyeye indirir. Peki siber güvenlik nasıl sağlanır?

Siber dünyada güvenlik kavramına bakıldığından öne çıkan ilk unsur, bilgi güvenliği kavramıdır. Çünkü birey ya da şirketlerin dijital dünyada sahip olduğu en önemli şey verilerdir. Şirket ya da kurumlar bu verileri işler, satar ya da kiralar. Kısacası siber dünyada olduğu gibi gerçek dünyadaki varlıkları da bu verilere bağlıdır. Bu sebeple dünya genelinde veri güvenliği konusunda birtakım standartlar oluşturulmuştur. Siber güvenlik uzmanları da firmaların bu standartları yakalamasını sağlar.

Firmalar ve kurumlar bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlü kuruluşlardır. Aksi halde siber zorbaların saldırılarına maruz kalarak kendilerinin ve müşteri verilerinin 3. taraf kişilerin eline geçmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durum da kurum ve kuruluşları gerek manevi gerekse maddi ölçekte zarara sokar. Siber güvenliğin sağlanması için uygulanan yöntemler birkaç başlık altında belirtilebilir.

Sistemler düzenli olarak taratılarak ve güncel tutulur. Böylelikle sistemdeki güvenlik zafiyetlerinin önüne geçilmiş olunur.
Siber güvenliğin sağlanmasında kurum içi personellerin bilgilendirilmesi oldukça önemli bir husustur. Bu kapsamda eğitim programları düzenlenerek işletmenin yöneticilerine ve personellerine bilgi akışı sağlanmalıdır. Doğru siber güvenlik, her bir bireyin farkındalığa sahip olmasıyla sağlanır.
Siber güvenliği sürekli olarak %100 sağlanan bir uygulama değildir. Bazı durumlarda siber saldırılar kısmen de olsa başarılı olabilir. Bu nedenle her türlü siber saldırının yaratacağı zararlar önceden hesaplanmalıdır. Bu zararlar simülasyon testlerine tabi tutulmalıdır.
Bilgi güvenliği her kurumun en önemli parçasıdır. Bu bilinç tüm süreçlere entegre edilmelidir. Hatta özellikle uluslararası standartlara uyulmalıdır. Böylelikle en iyi seviyede siber güvenlik yakalanmış olunur.
Siber güvenlik sağlanırken süreç herkes üzerinde eşit şekilde ilerler. Hiçbir çalışan ya da yöneticiye istisna gösterilmez. Böylelikle sistemde hata oranı minimum seviyeye indirilir.
Siber saldırılara karşı güvenliği sağlamak için kurumdaki tüm sistemlere anti virüs çözümleri doğru noktalara konumlandırılır. Doğru konumlandırma da detaylı analizler ile mümkün olur.

Siber güvenliği sağlamak için veri hırsızlığına karşı önlem almak yeterli değildir. Aynı zamanda ileride yaşanabilecek sızmalara karşı da hazır operasyon planlarına sahip olunması gerekir. Siber güvenlik uzmanları her türlü sızmayı önceden simülasyon eder ve yaşanması muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olur.

Teknoloji, her geçen gün hızla artan ve hayatın seyrini değiştiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda yapay zekâ ve robotik gelişmelerin artacağı düşünüldüğünde aynı oranda güvenlik tehditlerinin de artacağını söylemek mümkün. Unutulmamalıdır ki cihaz ve sistem sayısı arttıkça, siber zorbalıkta buna orantılı olarak artacaktır.

Siber güvenliğin sağlanmasında temel unsurlardan birisi de veri yedekleme uygulamalarıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki hiçbir bilgisayar ya da ağ sistemi asla kusursuz değildir. Ne kadar güvenlik önlemleri üst seviyede olursa olsun yine de kötü amaçlı yazılımların sızma riski vardır. Bu nedenle düşük ihtimal de olsa sistemlerde çökmeler meydana gelebilir. Veri yedekleme uygulaması tam da bu sorunsalı ortadan kaldırmaktadır. 

Siber güvenlik uzmanlarının sistemlere entegre ettiği uygulamalar ve düzenli olarak yapılan çalışmalar ile veriler başka bir sunuya yedeklenir. Böylelikle ileride yaşanabilecek bir çökme sırasında veriler kaybolmamış, sistem işleyişi kesintiye uğramamış olur. Veri yedekleme sistemlerde sürdürülebilirlik için oldukça mühimdir.

Benzer Yazılar

Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik Nedir ? İsmi ‘Sanal Alem’ olsa da aslında yapılan tüm işlemler gerçek hayata yansımakta. Bireyler orada yaptığı işlemlerden gerçek hayatta da aynı şekilde…

Siber Güvenlik Uzmanı Nedir?

Siber Güvenlik Uzmanı Nedir? Bilgisayar teknolojileri her geçen gün gelişimini sürdürmeye devam ederken beraberinde de birçok sorunsalı getiriyor. Bilindiği üzere bunlardan en önemlisi ‘güvenlik’ konusudur.…

Sunucu Bakımı Nasıl Yapılır?

Sunucu Bakımı Nasıl Yapılır ? Sunucu bakımı, bir sunucunun gerek yazılımsal gerekse donanımsal olarak düzgün ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için yapılan güncellemelere verilen isimdir. Bir…

Yanıtlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.